ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir?

Anasayfa / Sistem Belgelendirme / ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir?

ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir?

ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi nedir; iş yerlerinin ve işlerin alt yapısında oluşabilecek muhtemel kayıp ve hasar gibi tehditlere karşı bir bilgi güvenliği yönetim alt yapısını mevcut iş yerine sağlayarak sağlam bir bilgi güvenliği ağı oluşturarak işlerin hasar görmemesini ve aksamamasını sağlamaktadır.

İş yerlerinde iş hızını ve verimi etkileyen en önemli faktörlerden biri bilgidir. Mevcut bilginin güvenli olması ve güvenli bir şekilde korunması için bilgi güvenliği yönetim sistemine oldukça ihtiyaç duyulur. Bu noktada ise ISO 27001 sertifikası iş yerlerine büyük fayda sağlar.


ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Önemi Nedir?


Bir iş yeri için işle alakalı bir bilginin mevcudiyeti kadar güvenliği de çok önemlidir. Veri varlığının değeri kadar veri koruma ve depolama şartları da verinin büyüklüğü ölçüsünde önem arz eder. Mevcut verinin en doğru ve sağlam şekilde korunması hem mevcut şirkete prestij sağlarken aynı zamanda da mevcut iş yerinin iş yürütme ve devamlılık süreçlerini de olumlu şekilde etkilediği apaçıktır. ISO 27001, iş yerlerinin bilgi güvenliği yönetim sistemlerini en kolay ve hızlı yoldan incelemelerine, genel rutin bakımlarını yapmalarına ve bu gelişimleri olumlu şekilde etkilemeye yardımcı olmak için oluşturulmuş bir sistem olma özelliğine sahiptir. ISO 27001, iş yerlerine müşterilerinin nazarında her bakımdan güvenli bir bilgi yönetimi sağladığı için prestij ve saygınlık kazandırır.


ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Mevcut Kuruluş Açısından Faydaları Nelerdir?


ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi mevcut kuruluş açısından pek çok sayıda faydası olduğu söylenebilir. Bu faydaları şu şekilde sıralamak mümkün:
• Bahsi geçen bu belge, bilgi yönetimi noktasında iş yerlerine her açıdan güvenlik sağlar.
• Sağlamış olduğu bilgi güvenliği ile şirket içi bilgi güvenliğini eksiksiz sağladığı için nihayetinde rekabet ortamını da oluşturur.
• Oluşabilecek muhtemel bilgi güvenliği noktasında tehditleri ortadan kaldırdığı için oluşabilecek bütçe masraflarını da yok eder.
• Mevcut iş yerinin saygınlığını ve prestijini arttıssrmada ve korumada oldukça olumlu etki sağlar.
• Mevcut pazar alanını yükselterek yürütülen işin değerini apaçık ortaya koyar.


ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikasını Hangi Kuruluşlar Edinebilir?


ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikasını hemen hemen her kuruluş edinebilir. Her çaptan, her sektörden iş yerinde bilgi güvenliği elzem olmasından mütevellit bu gereksinim duyulan bilgi güvenliğini ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sağlar.


ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi Nasıl Alınır?


ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi edinebilmek oldukça kolaydır. Aşağıdaki belgelerin tedarik edilmesi ile bu belgeye sahip olunabilir.
• Belgelendirme Kararı
• Proje Yönetiminin Uygulanması
• Kapsamı Tanımlama
• Boşluk Analizi ve Risk Değerlendirmesi
• Dokümantasyon/Belgeleme
• Dahili OHSAS 18001 Denetimi
• OHSAS 18001 Belgelendirmesi