ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Nedir?

Anasayfa / Sistem Belgelendirme / ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Nedir?

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Nedir?

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi nedir: iş yerlerine enerji tasarrufunu ve enerji yönetimi sağlayan uluslararası ölçütlerde olan bir sistemdir. Mevcut kullanılan enerjinin en doğru ve en tasarruflu şekilde kullanılmasını sağladığı için iş yerlerinin ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kullanmasında pek çok fayda vardır. Bu sebeple de oldukça fazla şirket tarafından kullanılır.ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Önemi


Hangi sektörden olursa olsun, mevcut yürütülen faaliyetlerin hızlandırılması ve yürütülen işlerin en tasarruflu ve doğru bir şekilde yapılması için ISO 50001 enerji yönetim sistemi önemi ön plandadır. Kullanılan enerjinin yanlış yollardan kullanımı çevresel olarak hasara ve yıkıma yol açabilir. Bu sebeple en doğru enerji yönetimi sistemi tercih edilmelidir.

İş yerleri kullanılan enerji skalasını en doğru şekilde yönetmek, en uygun şekilde tasarrufu sağlamak ve iklim değişikliği gibi çevresel hasarları önlemek için ISO 50001 enerji yönetim sisteminden faydalanır. ISO 50001; uluslararası ölçütlerde olan firmalar tarafından uygulanan bir enerji yönetim sistemi modelinden meydana gelmektedir. Bu model, uygulanan iş yerine pek çok açıdan fayda sağlamaktadır.


ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Mevcut Şirket Açısından Sağladığı Faydalar


ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi mevcut şirket açısından sağladığı faydalar şu şekilde listelenebilir:
• Karbon ve sera gazı emisyonlarını en aza indirger.
• Enerji verimliliği arttırılmasına yardımcı olur.
• Bazı uluslararası şirketlerde ve bazı ülkelerle ihaleye girmek için gereklidir.
• Enerji tasarrufu sağlayarak enerjiden oluşan bütçeye katkı sağlar.
• Müşteri memnuniyeti sağlar.
• En etkili risk yönetimini sağlar.
• Yasal olarak iş yürütme sürecinizi size sağlar.
• Çok etkili bir yönetim sürecini iş yerlerine sağlar.
• Kurum içi genel sorumluluk paydalarını belirlemek noktasında yardım eder.
• Sağlamış olduğu sürekli denetim ve iyileştirme faktörleri ile iş yerlerinin bütçesine de fayda sağlamış olur.


ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Müşteri İlişkileri Açısından Sağladığı Faydalar


• İşlerinizin karşılıklı olarak sürdürülebilirliğini sağlar.
• Enerji maliyetlerini azaltarak müşterilerin bütçesine katlı sağlar.
• Çevreci bir üretim sağlamasından mütevellit müşterilerin de prestijine olumlu etki sağlar.
• Daha temiz bir çevrenin oluşturulmasını sağlar.
• Kaliteli ve uluslararası standartlara uygun ürün sunar.
• Enerji verimliliğini de oldukça arttırır.


ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgelendirme Süreci İşleyişi


ISO 50001 sertifikası (ya da diğer bir adıyla belgelendirme); herhangi bir iş yerinin ISO 50001 sistemi gerekliliklerine uygunluğunu ifade eden bir belgedir. Bahsi geçen bu belge, üç yılda bir yenilenir ve bu sertifikanın denetimi de her yıl yapılır.
ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgelendirme süreci işleyişi şu belgelerin temini ile kolayca sağlanabilir:
• Belgelendirme Kararı
• Proje Yönetiminin Uygulanması
• Kapsamı Tanımlama
• Boşluk Analizi ve Risk Değerlendirmesi
• Dokümantasyon/Belgeleme
• Dahili ISO 50001 Denetimi
• ISO 50001 Belgelendirmesi