OHSAS 18001 İş Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir?

Anasayfa / Sistem Belgelendirme / OHSAS 18001 İş Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir?

OHSAS 18001 İş Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir?

OHSAS 18001, iş yerlerinin hepsinin edinmesi zorunlu olan bir sertifikadır. Yeni çıkan işçi yasasıyla beraber her iş yeri iş güvenliği uzmanı ile çalışmak zorundadır. Bu noktada iş yerlerinin iş güvenliği yönetim sistemi sertifikasına sahip olmasında sayısız fayda var. OHSAS 18001, iş yerlerinde çalışan personelin iş güvenliğini sağlar. Böylelikle mevcut iş verimi de artmış olur.OHSAS 18001 İş Güvenliği Yönetim Sistemi Önemi


Mevcut iş yerlerinde işin büyüklüğü ve önemi kadar iş güvenliği de önemlidir. İş ne kadar özenle yürütülse de bazen astronomik bile olsa talihsizlikler, kazalar vs. gibi yaşanabiliyor. Bu türden iş hızını yavaşlatan ya da işi durduran durumların yaşanmaması için yahut en aza indirmesi için belli başlı önemler alınması lazım gelir. Bu durum esasında iş yerlerinin bir ihtiyacıdır. OHSAS 18001 iş güvenliği yönetim sistemi de yukarıda bahsi geçen bu muhtemel durumları ortadan kaldırarak yürütülen işin güvenliğini sonuna kadar sağlayarak iş yerlerinin iş verimini ve hızını arttırarak mevcut kar yüzdelerinin de artmasına aynı oranda etki eder.


OHSAS 18001 İş Güvenliği Yönetim Sistemi Mevcut İş Yeri Açısından Faydaları


OHSAS 18001 İş Güvenliği Yönetim Sistemi mevcut iş yeri açısından faydaları şöyle sıralanabilir;
• OHSAS 18001 çalışanların iş güvenliğini sağlayarak iş riskini ortadan kaldırır.
• Mevcut iş yerine daha güvenli bir çalışma ortamı oluşturma noktasında birçok katkı sağlar.
• Mevcut iş yerine güven sağlayarak sektöründe belli bir saygınlık kazanmasına yahut mevcut olarak sağlanmış olan saygınlığın korunmasına yardım eder.
• Olması muhtemel kazaların olma riskini en aza indirger.
• Uluslararası ölçütlerde olan mevzuata en uygun şekilde çalışma ortamı yaratır.
• Oluşabilecek kazalar durumda ortaya çıkan para cezası durumunu da ortadan kaldırmış olur.
• Oluşturduğu işçi güvenliği esasında dolaylı olarak çevre güvenliğini de sağlamış olur.
• En etkili olan prosedürlerin ve iş yürütme süreçlerin oluşturulmasına ve yürütülmesine katkı sağlar.

OHSAS 18001 İş Güvenliği Yönetim Sistemi Müşterilerine Sağladığı Faydalar
OHSAS 18001 İş Güvenliği Yönetim Sistemi müşterilerine sağladığı faydalar şu şekilde listelenebilir:
• OHSAS 18001 müşterilerine en iyi hizmeti ve iş kalitesi sunmak noktasında birebir bir sistemdir.
• Karşılıklı olarak oluşturulan güveni sağlarken zamanla bu sağlanan güven bağlarının güçlenmesini ve devamlılığını da sağlar.
• İş yerlerine ve müşterilere karşılıklı olarak güvenilirlik sağlar ve böylece yürütülen işlerin devamlılığı da sağlanmış olur.
• Oluşabilecek muhtemel şikayetler en aza indirgenir.
• Atık gibi durumlarda oluşabilecek maliyetten tasarruf da sağlanmış olur.OHSAS 18001 İş Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirme Süreci


• Belgelendirme Kararı
• Proje Yönetiminin Uygulanması
• Kapsamı Tanımlama
• Boşluk Analizi ve Risk Değerlendirmesi
• Dokümantasyon/Belgeleme
• Dahili OHSAS 18001 Denetimi
• OHSAS 18001 Belgelendirmesi